Zwroty i reklamacje

Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 796 090 003.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

Prześlij do nas produkt, który

chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym

opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a

także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot

pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). W przypadku

płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. W ciągu 14 dni od

otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku

postępowania reklamacyjnego. Jeżeli reklamacja zostanie

rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy

poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu,

przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy. Jeżeli reklamacja zostanie

uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej

decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: info@bionetta.pl lub telefonicznie: 796 090 003. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.


Zwrot produktów


Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

Odeślij zakupiony produkt w

nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego

zawartością.Dołącz do przesyłki pisemne

oświadczenie, w którym zawrzesz chęć zwrotu produktu, a także numer konta,

na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. W ciągu 3 dni od otrzymania

Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi

śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje

się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością). Jeżeli nie odnotujemy

przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym

rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni

zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą

płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny odeślemy produkt.

Polecane